Kastanjelaan 14
7241 DZ  LOCHEM
06-5462 8992
info@douwesfiscalediensten.nl
 • DFD fiscale diensten
 • DFD fiscale diensten
Minder moeite
Minder zorgen
Meer resultaat
JAARWERK:
* ZZP'er
* HOLDING-BV
* STAMRECHT-BV
VANAF € 600
 
AANGIFTE IB
PARTICULIER
VANAF € 135
Ondernemers

Advies en begeleiding

Behalve met het verwerken van administraties en verzorgen van aangiften LB, BTW, IB en VPB, helpt DFD ondernemers met advies en begeleiding inzake de volgende onderwerpen:
 • fiscale e.a. attentiepunten inzake de start van een onderneming (o.a. rechtsvormkeuze)
 • fiscale (her)etikettering van bedrijfsmiddelen (op de balans, of in privé houden?)
 • fiscale etikettering van arbeid en vermogen (geld / [onroerende] goederen) ingebracht door de partner
 • inbreng van de onderneming in één of meer BV's (ruisend / geruisloos; holdingstructuur ja/nee)
 • fiscale attentiepunten inzake het aangaan van samenwerkingsverbanden, fusies of overnames
 • herstructurering van de onderneming (bijvoorbeeld met het oog op bedrijfsoverdracht)
 • optimalisering v/d inkomens- en vermogenspositie v/d ondernemer en directeur/aandeelhouder
 • de oudedagsvoorzieningen van de ondernemer en directeur/aandeelhouder
 • het beantwoorden van vragenbrieven en voeren van fiscale bezwaar-/beroepsprocedures

Contracten

Uiteraard doen ondernemers er verstandig aan om belangrijke afspraken met hun personeel en zakenpartners schriftelijk vast te leggen. DFD helpt hen graag met het beoordelen c.q. opstellen van o.a. de volgende contracten:
 • VOF-/maatschapscontracten
 • arbeids- en managementovereenkomsten
 • stamrechtovereenkomsten (bij bedrijfsoverdracht/ontslag)
 • akten van geldlening
 • huurcontracten
 • akten van (ver)huur/-koop van de onderneming

Quick scan

Weet u niet zeker of u alles wel goed geregeld hebt en welke risico's u daardoor mogelijk loopt, of hoeveel geld u mogelijk laat liggen? Laat DFD dan een quick scan doen. Dat kan al vanaf € 225 ex BTW en de kans is groot dat DFD een veelvoud van dat bedrag aan belastingbesparingen voor u opspoort!

 

 
Fiscale vraag? Bel voor een gratis 1e antwoord: 06-5462 8992.