Kastanjelaan 14
7241 DZ  LOCHEM
06-5462 8992
info@douwesfiscalediensten.nl
Douwes
Minder moeite
Minder zorgen
Meer resultaat
JAARWERK:
* ZZP'er
* HOLDING-BV
* STAMRECHT-BV
VANAF € 600
 
AANGIFTE IB
PARTICULIER
VANAF € 135
Parttime ZZP'er? Let op urencriterium!

Nederland telt steeds meer parttime ZZP'ers

Volgens de Kamer van Koophandel telde Nederland op 1-1-2020 ruim 1 miljoen fulltime zelfstandigen. Daarnaast bevatte het handelsregister op dat moment zo'n 282.000 parttime ZZP'ers. Dat zijn mensen die i.h.a. minder dan 15 uur per week besteden aan hun parttime onderneming. Laatstgenoemde ZZP'ers zullen geen aanspraak maken op fiscale ondernemersfaciliteiten waarvoor ze moeten voldoen aan het urencriterium, want volgens dat criterium moet je tenminste 1.225 uren aan de eigen onderneming besteden, hetgeen bij 50 werkweken neerkomt op tenminste 24,5 uur per week.

Veel parttime ZZP'ers halen het urencriterium

Maar er zijn natuurlijk ook parttime ondernemers/ZZP'ers die wel aan het urencriterium voldoen, ook al werken ze daarnaast vaak ook nog in loondienst. Dergelijke ZZP'ers werken nogal eens in loondienst bij de overheid, bijvoorbeeld als agent, gemeente-ambtenaar, brandweerman, of militair. Of bij andere instanties waar men veel werkt in ploegendienst. Want juist daar telt een fulltime werkweek i.h.a. maar 36 uur, kunnen overuren makkelijk worden omgezet in extra verlofuren en is er tijdens nacht- of stand-by-diensten vaak de nodige ruimte voor het verrichten van nevenactiviteiten op een zelf meegebrachte laptop, zoals online marketing en acquisitie en administratie. Verder kan men kleine klusjes voor de eigen zaak, zoals korte telefoontjes en e-mails vaak wel afhandelen tijdens de werktijd in loondienst. En als men de uren die men piekert over de eigen zaak terwijl men bij de open haard zit of in bed ligt dan ook nog meetelt, wordt die 1.225 uur vaak wel gehaald.

Maar de fiscus corrigeert steeds vaker

Ook menig parttime ondernemer claimt daarom de fiscale faciliteiten die verbonden zijn aan het urencriterium, zoals de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en de FOR-dotatie. Dat leidt echter achteraf nogal eens tot correcties van de fiscus. Want niet alleen zit de fiscus parttime ZZP'ers tegenwoordig sowieso veel feller op de huid en vond ze het altijd al welhaast onvoorstelbaar dat iemand wekelijks veel meer dan 36 uur werkt en ook nog 's nachts of in het weekend, maar ook constateert ze vaak dat de urenregistratie nogal te wensen overlaat. Uiteraard doet alleen dat laatstgenoemde punt doet er echt toe. En omdat het een hele toer, zo niet een bijna onmogelijke opgaaf is om achteraf nog een betrouwbare urenregistratie op te stellen, is het in veel gevallen makkelijk scoren voor de fiscus. Vaak worden de aanslagen over 5 achtereenvolgende jaren gecorrigeerd en moet de betreffende ZZP'er dus ineens een enorm bedrag aan inkomstenbelasting nabetalen, al of niet verhoogd met boetes en rente. Daar zit je als ZZP'er natuurlijk helemaal niet op te wachten.

Ons advies: hou je uren goed bij, bel ons voor tools & tips

Ons advies aan parttime ZZP'ers die fiscale faciliteiten willen claimen is dan ook om de tijd die ze aan hun eigen zaak besteden consequent dagelijks en gespecificeerd bij te houden. DFD kan u tijdens een persoonlijk gesprek precies aangeven hoe u dat bij voorkeur doet en kan u ook enkele handige fiscusproof! Excel-sjablonen e-mailen die het u een stuk makkelijker maken. En heeft/verwacht u discussie met de fiscus over uw gewerkte uren? Neem dan ook contact met ons op, want DFD heeft al menig ondernemer succesvol bijgestaan in bezwaar- of beroepsprocedures inzake dit onderwerp.

 
Fiscale vraag? Bel voor een gratis 1e antwoord: 06-5462 8992.