Kastanjelaan 14
7241 DZ  LOCHEM
06-5462 8992
info@douwesfiscalediensten.nl
Douwes
Minder moeite
Minder zorgen
Meer resultaat
JAARWERK:
* ZZP'er
* HOLDING-BV
* STAMRECHT-BV
VANAF € 600
 
AANGIFTE IB
PARTICULIER
VANAF € 135
DFD wint ook hoger beroep inzake premieplicht en tbs-lening

Eerder won DFD voor één van haar klanten een gecompliceerde zaak op 2 van de 3 punten. De fiscus was het kennelijk niet met de rechtbank eens en ging in hoger beroep. DFD ging daarom ook in hoger beroep tegen het verloren punt. Dit betrof de vraag of wel ingehouden maar vanwege financiële problemen niet afgedragen loonheffing door mijn klant mocht worden verrekend met de door hem te betalen inkomstenbelasting. 

De Hofzitting en -uitspraak lieten nog langer op zich wachten dan die van de rechtbank. Maar soms heeft dat ook zijn voordelen. Want in de tussentijd kwam er goed nieuws van een oud-collega van mijn klant dat we goed konden gebruiken voor het door ons bestreden punt. Maar zoals ik al had verwacht, was het oordeel van het Hof gelijk aan dat van de rechtbank (punt 1 en 3 gewonnen, punt 2 verloren). 

Omdat het verloren punt 2 betekende dat mijn klant een eerder terugontvangen belastingbedrag weer moest terug-betalen, was hij toch opnieuw teleurgesteld. Niet zozeer in mij, maar meer in het Nederlandse belastingrechtssysteem. Want zoals hiervoor al werd aangekondigd, had een oud mededirecteur van hetzelfde bedrijf met eenzelfde minder-heidsbelang, maar elders wonend en daarom vallend onder een andere inspectie, kort voordat de zitting plaatsvond, bericht gekregen dat zijn aangifte inkomstenbelasting over dat jaar door die andere inspectie wél was geaccepteerd. Inclusief de verrekening van de wel ingehouden maar niet afgedragen loonheffing. Nota bene nadat ook hij door zijn inspectie was geconfronteerd met eenzelfde reeks vragen als waarop mijn klant destijds antwoord had moeten geven en hun antwoorden min of meer gelijk waren geweest. 

Volgens mijn klant had het Hof daarom in zijn geval ook verrekening moeten toestaan. Anders zou er immers sprake zijn van ongeoorloofde discriminatie. Helaas voor hem was er volgens het Hof geen sprake van ongeoorloofde discriminatie, omdat mijn klant zich bezighield met andere taken dan de andere mededirecteur. Hoewel dit oordeel heel formeel gezien wel juist is, was dat ook voor mij als jurist toch wel even slikken.

 

 
Fiscale vraag? Bel voor een gratis 1e antwoord: 06-5462 8992.